Dagens quiz

#300

 1. Hva er det kjemiske symbolet til Boron?
 2. Hva betyr nukleontallet til et grunnstoff?
 3. Hvem oppdaget kalkulus (innen matematikk/fysikk)?
 4. Hva står FBI for?
 5. Hvor holdt Martin Luther King Jr. sin mest kjente tale, "I Have a Dream"?
 6. Hva heter det høyeste fjellet i USA?
 7. Hva heter de 2 skuespillerne som til sammen danner "Wesensteen"?
 8. FPS er en sjanger innen dataspill. Hva står forkortelsen for?
 9. Hva heter hovedstaden i Filippinene?
 10. Hvilke land ble ikke invitert til å delta i OL i 1948?

Fasit

#300

 1. B
 2. Atomkjernens totale antall protoner og nøytroner
 3. Newton og Leibniz (Uavhengig av hverandre, begge navn er riktig svar)
 4. Federal Bureau of Investigation
 5. Lincoln Memorial, Washington D.C.
 6. Denali (Alaska)
 7. Rolv Wesenlund og Harald Heide-Steen jr.
 8. First Person Shooter
 9. Manila
 10. Tyskland og Japan
Mer quiz...