Dagens quiz

#433

 1. Hva heter de 6 edelgassene?
 2. Hva er det kjemiske symbolet til Nikkel?
 3. Hva er osmose?
 4. Hvilken dataspillsjanger hører Counter Strike og Call of Duty til?
 5. Hva er verdens største ferskvannsinnsjø? (Målt i areal)
 6. Hva heter hovedstaden i Bangladesh?
 7. Hvem oppfant den "moderne" bilen, "Motorwagen" i 1886?
 8. "I hytt og pine" er en sammenblanding av to eldre uttrykk, hvilke?
 9. Når brakk Oddvar Brå staven?
 10. Hva heter karakteren til David Schwimmer i TV-serien Friends (Venner for Livet)?

Fasit

#433

 1. Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon og Radon
 2. Ni
 3. Diffusjon (spredning) av molekyler gjennom en membran
 4. Skytespill (FPS)
 5. Lake Superior, mellom USA og Canada
 6. Dhaka
 7. Karl Benz
 8. "I hytt og vær" og "Død og pine"
 9. 1982 (torsdag 25. februar)
 10. Ross Geller
Mer quiz...